Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 873, 874, 875, 876 din 7 noiembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 07 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 873 din 7 noiembrie 2017

Parlamentul României

Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

Nr. 210 din 03-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

Nr. 972 din 03-Noiembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2151 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală

Nr. 447 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuințe și a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului

Nr. 790 din 01-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la obligativitatea obținerii vizei de intrare în România

Nr. 793 din 01-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiției la Academia Internațională Anticorupție, pentru anul 2017

Nr. 794 din 01-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății

Nr. 795 din 01-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

Nr. 796 din 01-Noiembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

Nr. 1249 din 26-Octombrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Ioan Mihalcea în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 672 din 07-Noiembrie-2017


Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

Nr. 1397 din 23-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind completarea unor reglementări contabile

Nr. 2827 din 30-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 874 din 7 noiembrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Olt

Nr. 1356 din 17-Octombrie-2017


 Acord privind serviciile aeriene internaționale de tranzit

Nr. – din 07-Decembrie-1944


Președintele României

 Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

Nr. 970 din 03-Noiembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

Nr. 208 din 03-Noiembrie-2017


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Hotărâre în Cauza Costache și alții împotriva României

Nr. – din 11-Aprilie-2017

Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 209 din 03-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. 971 din 03-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare

Nr. 1357 din 17-Octombrie-2017


Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Hotărâre Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (republicare)

Nr. 3 din 29-Septembrie-2007

Monitorul Oficial nr. 876 din 7 noiembrie 2017

Parlamentul României

Hotărâre privind declararea vacantă a funcției de președinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Nr. 88 din 07-Noiembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 291 din Codul penal (sintagma „lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public“) și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal (sintagma „interese legitime ale unei persoane juridice“)

Nr. 546 din 13-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală

Nr. 601 din 28-Septembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *