Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 875, 876, 877 din 17 octombrie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 21 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 875 din 17 octombrie 2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI
Nr. 2346 din 24-Septembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru acreditarea Muzeului Vrancei din Focșani, județul Vrancea
Nr. 2728 din 25-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 876 din 17 octombrie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1.129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri – COM (2018) 331 final
Nr. 137 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri – COM (2018) 279 final
Nr. 136 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF – COM (2018) 338 final
Nr. 138 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind titlurile garantate cu obligațiuni suverane – COM (2018) 339 final
Nr. 139 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic – COM (2018) 349 final
Nr. 140 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune – COM (2018) 372 final
Nr. 141 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU – COM (2018) 439 final
Nr. 143 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor – COM (2018) 387 final
Nr. 142 din 10-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială Societatea de Certificare ICECON CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcțiilor specifice de certificare a produselor pentru construcții și de certificare a controlului producției în fabrică
Nr. 5847 din 04-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială QUALITAS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
Nr. 5848 din 04-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială SRAC CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
Nr. 5850 din 04-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind retragerea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială SRAC CERTSERV – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru funcția specifică de certificare a produselor pentru construcții
Nr. 5851 din 04-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.
Nr. 176 din 03-Octombrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 1381 din 15-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 877 din 17 octombrie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Ghidului de gestionare a sângelui pacientului în perioada perioperatorie
Nr. 1251 din 28-Septembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice
Nr. 2169 din 26-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *