Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 878, 879, 880, 881 din 18 octombrie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 21 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 878 din 18 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor
Nr. 810 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și înființarea Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană“ în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
Nr. 811 din 10-Octombrie-2018
Ministerul Turismului
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a „Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare“
Nr. 1183 din 10-Octombrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 1327 din 16-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind Procedura de acordare a autorizației de siguranță de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători
Nr. 1572 din 11-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 879 din 18 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind darea unui sector de drum național și a terenului aferent, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
Nr. 817 din 15-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din comunitate
Nr. 818 din 15-Octombrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.109/2011
Nr. M.176 din 02-Octombrie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei
Nr. 946 din 02-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 880 din 18 octombrie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru Azil și Migrație – COM (2018) 471 final
Nr. 145 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom – COM (2018) 462 final
Nr. 144 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă – COM (2018) 472 final
Nr. 146 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vizelor – COM (2018) 473 final
Nr. 147 din 10-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare – COM (2018) 476 final
Nr. 148 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Caracal, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 807 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 808 din 10-Octombrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aplicarea la nivelul municipiului Făgăraș, județul Brașov, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
Nr. 3282 din 08-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru aplicarea la nivelul municipiului Făgăraș, județul Brașov, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
Nr. 5732 din 20-Septembrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 175 de ani de la nașterea reginei Elisabeta a României
Nr. 24 din 05-Octombrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2018
Nr. 25 din 09-Octombrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din alamă, pentru colecționare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România
Nr. 26 din 10-Octombrie-2018
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere
Nr. 888 din 12-Octombrie-2018
Curtea de Apel Brașov
Sentință civilă Ședința publică de la 1 iulie 2016
Nr. 109 din 01-Iulie-2016
Ministerul Justiției
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 2.782/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Nr. 2782/C din 18-Octombrie-2018
Ministerul Justiției
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Nr. 1409/C din 18-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 881 din 18 octombrie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte și decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică și inspecția sanitară de stat
Nr. 1278 din 04-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere
Nr. 1463 din 21-Septembrie-2018
Banca Națională a României
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
Nr. 5 din 05-Octombrie-2018
Colegiul Medicilor din România
Decizie privind gestionarea mecanismului de alertă
Nr. 18 din 28-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *