Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 882, 883, 884 din 19 octombrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 21 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 882 din 19 octombrie 2018

Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești
Nr. 1097 din 11-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 51 de unități administrativ-teritoriale din județul Arad
Nr. 1100 din 02-Octombrie-2018
Ministerul Turismului
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013
Nr. 1179 din 10-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială RINA SIMTEX – ORGANISMUL DE CERTIFICARE – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
Nr. 5897 din 11-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială AEROQ – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
Nr. 5898 din 11-Octombrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ cu retragerea autorizației ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor și radierea din Registrul furnizorilor de programe educaționale în domeniul asigurărilor
Nr. 1176 din 02-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 883 din 19 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
Nr. 581 din 20-Septembrie-2018
Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Decizie privind stabilirea valorii compensației unitare pentru transportul feroviar public de călători și a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligației de serviciu public, pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat în anul 2018, ca urmare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 și în conformitate cu bugetul rectificat al Autorității pentru Reformă Feroviară pe anul 2018 aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 63/38.549 din 4 octombrie 2018
Nr. 480 din 08-Octombrie-2018
MINISTERUL ENERGIEI
Ordin privind aprobarea definirii categoriei „client protejat“
Nr. 692 din 20-Septembrie-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului
Nr. 1828 din 19-Septembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea EURO CERT SYSTEMS – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică
Nr. 5849 din 04-Octombrie-2018
Consiliul Concurenței
Ordin privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 694/2016
Nr. 1208 din 03-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 884 din 19 octombrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 150 din 16-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) teza finală din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004
Nr. 345 din 22-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
Nr. 816 din 15-Octombrie-2018
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâre pentru aprobarea Normei „Plafon de garantare în numele și în contul statului pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene“(NI-GAR-13-I/0)
Nr. 198 din 08-Octombrie-2018
Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Mișcarea Populară
Nr. – din 19-Octombrie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 693/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză
Nr. 693 din 19-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *