Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 885, 886, 887, 888, 889 din 22 octombrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 23 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 885 din 22 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488 ind. 1 alin. (2) din Codul de procedură penală
Nr. 510 din 17-Iulie-2018
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Ordin privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Nr. 1581 din 05-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie din 17 septembrie 2018
Nr. 15 din 17-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 886 din 22 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă
Nr. 258 din 24-Aprilie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor – RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007
Nr. 1319 din 31-August-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind modificarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor – RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007
Nr. 107 din 28-Septembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Nr. 1573 din 11-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 887 din 22 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 1 și 2 și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 493 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor partide
Nr. 563 din 18-Septembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorității Navale Române
Nr. 1574 din 11-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 888 din 22 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală
Nr. 517 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Nr. 93 din 15-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Nr. 278 din 22-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Marieta Safta, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
Nr. 227 din 15-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind înființarea Comitetului Național pentru Deșeuri
Nr. 279 din 22-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind stabilirea componenței Consiliului științific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
Nr. 280 din 22-Octombrie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
Nr. 943 din 11-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 889 din 22 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 351 din 22-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
Nr. 425 din 21-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
Nr. 481 din 12-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018
Nr. 2917 din 23-August-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018
Nr. 5888 din 10-Octombrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății ASIGEXCEL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Nr. 1196 din 08-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *