Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 888, 889, 890, 891 din 13 noiembrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 13 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (2), (51), (6) și (8) din Codul de procedură penală

Nr. 530 din 11-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Nr. 536 din 13-Iulie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru abrogarea liniuței a doua de la lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94/2017

Nr. M.134 din 01-Noiembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian“, ediția 3.0/2014

Nr. 1591 din 01-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Nr. 213 din 10-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Nr. 984 din 10-Noiembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 410 din 13-Iunie-2017


Președintele României

Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Nr. 983 din 10-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

Nr. 806 din 08-Noiembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice

Nr. 1291 din 03-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Brașov

Nr. 1372 din 24-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED – S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A. deține o participație majoritară

Nr. 2836 din 31-Octombrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED – S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A. deține o participație majoritară

Nr. 1847 din 23-Octombrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societății Comerciale ROFERSPED – S.A., la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A. deține o participație majoritară

Nr. 1537 din 19-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 13^2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu

Nr. 458 din 22-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției

Nr. 808 din 08-Noiembrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone

Nr. 324 din 03-Octombrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone

Nr. 1379 din 03-Noiembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selecția și evaluarea donatorului de țesuturi și celule, sistemele de alertă și procedurile de urgență, calificarea personalului din băncile de țesuturi și celule, sistemul de calitate, importul și exportul de țesuturi și celule umane, relațiile între băncile de țesuturi și celule și terțe părți

Nr. 1257 din 30-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române

Nr. 212 din 10-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române

Nr. 982 din 09-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 677 din 13-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

Nr. 676 din 13-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind revocarea domnului Iulian Offenberg din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Nr. 679 din 13-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind revocarea domnului Constantin Gheorghe din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Nr. 678 din 13-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Vasile Gușatu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Nr. 681 din 13-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

Nr. 680 din 13-Noiembrie-2017


Ministerul Economiei

Ordin privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan“

Nr. 1228 din 10-Noiembrie-2017


Banca Națională a României

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 4/2015 privind funcționarea sistemului de plăți TARGET2 – România

Nr. 11 din 01-Noiembrie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *