Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 89, 90, 91, 92 din 5 februarie 2019

7 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 89 din 5 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Nr. 597 din 27-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015, în ansamblul său, art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 616 din 02-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (1) lit. e), alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. II din Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 618 din 02-Octombrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.9 „Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Nr. 27 din 09-Ianuarie-2019
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Decizie pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității Comisiei naționale/teritoriale de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 26/2009
Nr. 3 din 22-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 90 din 5 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Roșiorii de Vede, județul Teleorman
Nr. 29 din 25-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al județului Suceava a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava
Nr. 38 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Buzău, județul Buzău
Nr. 41 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Socodor, județul Arad
Nr. 42 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Perișani, județul Vâlcea
Nr. 43 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Drăgușeni, județul Botoșani
Nr. 44 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Borș, județul Bihor
Nr. 45 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Târnava, județul Sibiu
Nr. 46 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Săliște, județul Sibiu
Nr. 47 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mihăileni, județul Sibiu
Nr. 48 din 30-Ianuarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice
Nr. 28 din 03-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni
Nr. 49 din 14-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 91 din 5 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 198 alin. (2) din Codul penal
Nr. 726 din 20-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar
Nr. 3103 din 28-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 92 din 5 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4, art. 5, art. 6, art. 8 alin. (1)-(4) și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 592 din 27-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
Nr. 49 din 30-Ianuarie-2019
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 198 din 31-Ianuarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 133 din 01-Februarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut
Nr. 140 din 05-Februarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2019
Nr. 869 din 04-Februarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *