Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 892, 893, 894 din 14 noiembrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 14 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 892 din 14 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) și art. 104 alin. (2) din Codul penal

Nr. 559 din 19-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia electrică aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă-Stâlpu și racord în stația Gura Ialomiței“

Nr. 805 din 08-Noiembrie-2017


Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deținerii vizei a titularilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu

Nr. – din 29-August-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deținerii vizei a titularilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București la 29 august 2017

Nr. 807 din 08-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care își desfășoară activitatea sub autoritatea consiliilor județene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997

Nr. 809 din 08-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Nr. 3159 din 01-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 893 din 14 noiembrie 2017

Ministerul Mediului

Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

Nr. 1364 din 31-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj

Nr. 1379 din 26-Octombrie-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.335/2006

Nr. 2693 din 23-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 894 din 14 noiembrie 2017

Senatul României

Hotărâre privind numirea vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate

Nr. 115 din 13-Noiembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 528 din 11-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (4) și ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 603 din 28-Septembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere

Nr. 80 din 08-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte“

Nr. 3049 din 24-Octombrie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *