Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 894, 895, 896, 897 din 24 octombrie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 31 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 894 din 24 octombrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 851 din 22-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 850 din 22-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza întâi și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 408 din 19-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 852 din 22-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.129/1/2018
Nr. 10 din 12-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 895 din 24 octombrie 2018

Ministerul Justiției
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011
Nr. 3926/C din 15-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.278/1/2018
Nr. 57 din 17-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 896 din 24 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 7 alin. (1) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 alin. (1) teza a doua și art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 183/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și ale art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Nr. 442 din 28-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 90, art. 91 alin. (4) și art. 92 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Nr. 472 din 12-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 5 alin. (2) și art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Nr. 535 din 18-Iulie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1315/1/2018
Nr. 59 din 24-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 897 din 24 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Nr. 413 din 19-Iunie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Apelor și Pădurilor
Nr. 282 din 24-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Național
Nr. 283 din 24-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020
Nr. 5235 din 02-Octombrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 1395 din 22-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *