Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 895, 896, 897, 898, 899 din 15 noiembrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 15 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Nr. 543 din 13-Iulie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

Nr. 81 din 08-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 816 din 08-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind stabilirea atribuțiilor domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 683 din 15-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind eliberarea domnului Florin Vodiță din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Nr. 682 din 15-Noiembrie-2017


Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenței Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor
Nr. 685 din 15-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Florin Vodiță în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului și pentru desemnarea în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

Nr. 684 din 15-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 2.003/1/2017

Nr. 69 din 09-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 896 din 15 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Nr. 305 din 09-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Nr. 535 din 13-Iulie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, în care se poate practica și activitatea de piscicultură

Nr. 365 din 06-Noiembrie-2017


Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, în care se poate practica și activitatea de piscicultură

Nr. 1093 din 13-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș

Nr. 1373 din 24-Octombrie-2017


Banca Națională a României

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială

Nr. 9 din 01-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 897 din 15 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Nr. 510 din 04-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 din Codul penal din 1969 și ale art. 165 din Codul penal

Nr. 526 din 11-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

Nr. 548 din 13-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și atribuirea destinației acestuia de reședință pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român

Nr. 801 din 08-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea»“, precum și suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

Nr. 802 din 08-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava

Nr. 811 din 08-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind recunoașterea Asociației Europene pentru Siguranță și Antidrog ca fiind de utilitate publică

Nr. 813 din 08-Noiembrie-2017


Banca Națională a României

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre

Nr. 10 din 01-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017

Senatul României

Hotărâre pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe anul 2016

Nr. 116 din 13-Noiembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind revocarea din funcție a președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Nr. 117 din 13-Noiembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE – COM (2017)294

Nr. 81 din 14-Noiembrie-2017


Senatul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 94/2017 privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

Nr. 118 din 14-Noiembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Lansarea Fondului european de apărare – COM (2017)295

Nr. 82 din 14-Noiembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) – COM (2017)343

Nr. 83 din 14-Noiembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE – COM(2017)358

Nr. 84 din 14-Noiembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 85 din 14-Noiembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. 2 lit. a), art. 159 și art. 160 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat

Nr. 540 din 13-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț

Nr. 810 din 08-Noiembrie-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B, a Casei morarului, satul Răstoci nr. 64, comuna Ileanda, județul Sălaj

Nr. 2336 din 08-Iunie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României

Nr. 2780 din 13-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 899 din 15 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (5) și ale art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

Nr. 610 din 28-Septembrie-2017


Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă

Nr. 987 din 15-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017

Nr. 818 din 15-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu

Nr. 819 din 15-Noiembrie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *