Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 900, 901, 902 din 16 noiembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 16 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 900 din 16 noiembrie 2017

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Nr. 1185 din 08-Noiembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Nr. 1303 din 07-Noiembrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Nr. 1187 din 08-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 901 din 16 noiembrie 2017

Primul-Ministru

Decizie privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituționale și a resurselor umane din administrația publică centrală

Nr. 686 din 16-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A.

Nr. 820 din 15-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătății

Nr. 688 din 16-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Constantin a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sănătății

Nr. 687 din 16-Noiembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

Nr. 140 din 15-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“ utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Nr. 3077 din 27-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.276/1/2017

Nr. 72 din 16-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 902 din 16 noiembrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 82 din 08-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din domeniul privat în domeniul public al statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 822 din 15-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin

Nr. 1369 din 24-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

Nr. 1389 din 30-Octombrie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul din sistemul administrației penitenciare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice

Nr. 2876/C din 27-Octombrie-2017


Autoritatea Electorală Permanentă

Listă partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate în data de 5 noiembrie 2017

Nr. 6 din 15-Noiembrie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *