Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 901, 902, 903, 904, 905 din 26 octombrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 31 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 901 din 26 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 290 alin. (1) din Codul penal
Nr. 464 din 05-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 488, art. 493, art. 497 și art. 498 din Codul de procedură civilă
Nr. 494 din 17-Iulie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
Nr. 178 din 24-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
Nr. 180 din 24-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 902 din 26 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206^69 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Nr. 401 din 19-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. V alin. (21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
Nr. 402 din 19-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. c) și art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 423 din 21-Iunie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 113 din 17-Octombrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului Ministerului Apărării Naționale care indică necesitatea utilizării de acesta a produselor militare, sensibile și strategice și/sau a serviciilor aferente acestora, realizate de operatorii economici
Nr. M.184 din 16-Octombrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.97/2014
Nr. M.185 din 16-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 903 din 26 octombrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului referitoare la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte – COM (2018)495
Nr. 67 din 24-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969, art. 297 alin. (1) din Codul penal și art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 459 din 05-Iulie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1245/1/2018
Nr. 12 din 12-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 904 din 26 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
Nr. 471 din 12-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă
Nr. 458 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum și aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și alte măsuri necesare în vederea organizării și desfășurării la București a Reuniunii Grupului de la Valletta, în perioada 26-27 noiembrie 2018
Nr. 819 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Compania Națională „Poșta Română“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
Nr. 822 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice, în vederea asanării legislației
Nr. 827 din 24-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru stabilirea unor măsuri privind revocarea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
Nr. 284 din 26-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea reprezentanților societății civile în cadrul Consiliului Economic și Social
Nr. 285 din 26-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Adrian Petcu în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 286 din 26-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.165/2018
Nr. 5350 din 24-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 905 din 26 octombrie 2018

Președintele României
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Nr. 854 din 26-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.381/1/2018
Nr. 61 din 24-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *