Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 903, 904, 905 din 17 noiembrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 17 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr 903 din 17 noiembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 31 mai 2017 și la Paris la 30 mai 2017

Nr. 214 din 14-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 31 mai 2017 și la Paris la 30 mai 2017

Nr. 985 din 13-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul referitor la privilegiile și imunitățile Autorității Internaționale privind Spațiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

Nr. 989 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

Nr. 988 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 994 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 993 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 995 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 996 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 997 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 998 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1001 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1000 din 16-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 999 din 16-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torențiale și reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

Nr. 814 din 08-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1002 din 16-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov

Nr. 815 din 08-Noiembrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru modificarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2017

Nr. 370 din 14-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vișina Nouă din județul Olt

Nr. 1365 din 20-Octombrie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, și derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

Nr. 106 din 08-Noiembrie-2017


Banca Națională a României

Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Vintilă I. C. Brătianu

Nr. 20 din 01-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr 904 din 17 noiembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și transmiterea acestuia în folosință cu titlu gratuit Comitetului Olimpic și Sportiv Român

Nr. 812 din 08-Noiembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea și funcționarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum și a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor alimentare, preparării, transportului și servirii hranei în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

Nr. 136 din 08-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Gorj

Nr. 1380 din 26-Octombrie-2017


Administrația Națională a Penitenciarelor

Decizie pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate

Nr. 500165 din 25-Septembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.983/1/2017

Nr. 20 din 16-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr 905 din 17 noiembrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Nr. 83 din 15-Noiembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Nr. 84 din 15-Noiembrie-2017


Ministerul Afacerilor Externe

Ordin pentru publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017

Nr. 1943 din 02-Noiembrie-2017


Program între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022

Nr. – din 22-Septembrie-2017


Partide Politice

Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal

Nr. – din 17-Noiembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *