Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 906, 907, 908, 909 din 29 octombrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 31 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 906 din 29 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 31 din 23-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) și art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 470 din 12-Iulie-2018
Agenţia Naţională Anti-Doping
Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2019
Nr. 299 din 18-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 907 din 29 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, și, în special, ale art. 16 și art. 24 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență
Nr. 476 din 12-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 515 din 17-Iulie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 19.978/2017 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Valea Măgurica, județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială STONE & ROCK – S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare
Nr. 25 din 11-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.198/1/2018
Nr. 11 din 12-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 908 din 29 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Nr. 397 din 19-Iunie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 853 din 25-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 157 alin. (2) și alin. (3) din Codul penal
Nr. 461 din 05-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Nr. 475 din 12-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind preluarea în depozit de către Centrul Național de Management al Apei Grele a cantităților de apă grea constituite ca stoc rezervă de stat
Nr. 830 din 24-Octombrie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 21/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea
Nr. 154 din 16-Octombrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Chineja 1 și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Chineja 2 din județul Galați, în proprietatea acestor organizații
Nr. 1429 din 25-Octombrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Spineni din județul Iași, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1430 din 25-Octombrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 2 Nalbant din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1431 din 25-Octombrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Bucșani și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Oltul Olanu din județul Vâlcea, în proprietatea acestor organizații
Nr. 1432 din 25-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 909 din 29 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime și aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență pentru țiței și/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligațiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul 2019
Nr. 828 din 24-Octombrie-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin pentru aprobarea Normelor privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar
Nr. 150 din 04-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *