Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 91, 92, 93, 94 din 31 ianuarie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 31 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 91 din 31 ianuarie 2018

Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Petrică-Lucian Foca din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 39 din 31-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Petrăchioaia din județul Ilfov
Nr. 12 din 05-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț
Nr. 22 din 08-Ianuarie-2018
Curtea de Conturi a României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Nr. 28 din 23-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 92 din 31 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 și alin. (3) din Codul de procedură civilă
Nr. 673 din 31-Octombrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 727/2002 privind trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de execuție și terenul aferent, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej
Nr. 27 din 25-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vaslui, Harghita, Alba, Arad, Constanța, Buzău, Bistrița-Năsăud, Vrancea, Suceava, Neamț și municipiul București
Nr. 28 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții
Nr. 126 din 17-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 93 din 31 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Nr. 616 din 05-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Nr. 674 din 31-Octombrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale
Nr. 23 din 25-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
Nr. 24 din 25-Ianuarie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț
Nr. 26 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
Nr. 1176 din 26-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2018
Nr. 1193 din 29-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 94 din 31 ianuarie 2018

Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Florin Lazăr Vlădică din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale
Nr. 40 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Simona-Gabriela Baltag din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 41 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Gabriel Andronache din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 42 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 43 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Robert Rucăreanu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 44 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pentru Strategia de Dezvoltare Economică Integrată, acordată domnului Dumitru-Remus Vulpescu
Nr. 45 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piață de capital și insolvență, acordată domnului Gheorghe Piperea
Nr. 46 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Alexandru Victor Micula din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 47 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Constantin Robu în funcția de secretar de stat, șef al Corpului de control al prim-ministrului
Nr. 49 din 31-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 48 din 31-Ianuarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul și principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare și salarizării personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014
Nr. 24 din 30-Ianuarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *