Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 910, 911, 912, 913, 914, 915 din 30 octombrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 31 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 910 din 30 octombrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 855 din 26-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale din județul Timiș
Nr. 1123 din 15-Octombrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
Nr. 1407 din 26-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 911 din 30 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său
Nr. 277 din 26-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
Nr. 409 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 820 din 24-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 728/2015 privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2015-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2015-2020
Nr. 5682 din 13-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.022/1/2018
Nr. 58 din 17-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 912 din 30 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 și 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
Nr. 823 din 24-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.316/1/2018
Nr. 60 din 24-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.432/1/2018
Nr. 62 din 24-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 913 din 30 octombrie 2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Arlechino & Friends“ din municipiul București
Nr. 4903 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Happy Stars“ din orașul Hârlău
Nr. 4905 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Kids First“ din municipiul București
Nr. 4906 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „La Piticul Vesel“ din municipiul Suceava
Nr. 4907 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Little Star“ din municipiul Arad
Nr. 4908 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Lui Goghiță“ din municipiul Timișoara
Nr. 4909 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Magic Land One“ din municipiul Cluj-Napoca
Nr. 4911 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Bambi“ din municipiul Arad
Nr. 4912 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Raykids“ din comuna Cârcea
Nr. 4914 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Toys Story“ din municipiul Arad
Nr. 4916 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Henri Coandă“ din comuna Feldru
Nr. 4917 din 31-August-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „mecanică“, calificarea profesională „tehnician optometrist“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul Cluj-Napoca
Nr. 4918 din 31-August-2018

Monitorul Oficial nr. 914 din 30 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. d) și gg) și art. 11 alin. (1) lit. a) și lit. e) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
Nr. 359 din 31-Mai-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea derogării pentru unele specii de pești
Nr. 1136 din 24-Octombrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Nr. 1410 din 26-Octombrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Nr. 1373 din 26-Octombrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
Nr. 3320 din 12-Octombrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenției privind implementarea Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE“ și a modelului Convenției de garantare
Nr. 3439 din 29-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 915 din 30 octombrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
Nr. 826 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Administrația Națională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor
Nr. 832 din 24-Octombrie-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *