Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 913, 914, 915, 916, 917 din 22 Noiembrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 22 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 913 din 22 Noiembrie 2017

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
Nr. 2840 din 31-Octombrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
Nr. 6560 din 20-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 914 din 22 Noiembrie 2017

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/ agențiilor Uniunii Europene
Nr. 219 din 20-Noiembrie-2017


Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene
Nr. 1008 din 20-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj
Nr. 1406 din 01-Noiembrie-2017


Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
Nr. 5472 din 07-Noiembrie-2017


Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie privind aprobarea Normelor naționale în domeniul educației, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor private de libertate
Nr. 500201 din 03-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.363/1/2017
Nr. 73 din 16-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 915 din 22 Noiembrie 2017

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
Nr. 220 din 20-Noiembrie-2017


Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
Nr. 1009 din 20-Noiembrie-2017


Parlamentul României
Lege privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea
Nr. 221 din 20-Noiembrie-2017


Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea
Nr. 1010 din 20-Noiembrie-2017


Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ
Nr. 1011 din 20-Noiembrie-2017


Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției
Nr. 95 din 20-Noiembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 542 din 13-Iulie-2017


Ministerul Turismului

Ordin privind legitimațiile de control

Nr. 1088 din 24-Octombrie-2017


Colegiul Medicilor Dentiști din România

Decizie pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România

Nr. 6 din 28-Octombrie-2017


Camera Auditorilor Financiari din România

Hotărâre pentru modificarea și completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

Nr. 105 din 31-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 916 din 22 Noiembrie 2017

Primul-Ministru

Decizie privind aplicarea mobilității doamnei Georgeta Gavrilă din funcția publică de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în funcția publică temporar vacantă de secretar general al Ministerului Transporturilor

Nr. 690 din 22-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacșa a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

Nr. 689 din 22-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Marilena Ion a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 691 din 22-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Marilena Ion a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

Nr. 692 din 22-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind revocarea domnului Bogdan Petru Alexa din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Nr. 694 din 22-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de către domnul Evelin Marcel Hristu

Nr. 693 din 22-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Nr. 696 din 22-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Daniel Liviu Zdrânc în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Nr. 695 din 22-Noiembrie-2017


Serviciul de Telecomunicații Speciale

Ordin pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri

Nr. 1044 din 09-Noiembrie-2017


Serviciul de Telecomunicații Speciale

Ordin pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri

Nr. 1045 din 09-Noiembrie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri

Nr. 2679/C din 10-Octombrie-2017


Ministerul Justiției

Ordin privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri

Nr. 2680/C din 10-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 534/1/2017

Nr. 53 din 03-Iulie-2017

Monitorul Oficial nr. 917 din 22 Noiembrie 2017

Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și încetarea aplicabilității unor dispoziții din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne

Nr. 144 din 21-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiar
Decizie privind sancționarea Societății POLY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
Nr. 1598 din 10-Noiembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *