Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 919, 920, 921, 922 din 23 noiembrie 2017

4 minute • Monitorul Oficial • 23 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 919 din 23 noiembrie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace COM(2017) 563

Nr. 86 din 21-Noiembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE JOIN(2017) 450

Nr. 87 din 21-Noiembrie-2017


Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 88 din 21-Noiembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 3 lit. C (i) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

Nr. 502 din 04-Iulie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

Nr. 2998 din 15-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.087/1/2017
Nr. 57 din 11-Septembrie-2017


Autoritatea Electorală Permanentă

Listă partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate în data de 5 noiembrie 2017

Nr. 7 din 22-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

Nr. 797 din 08-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

Nr. 817 din 15-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița

Nr. 1423 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 921 din 23 noiembrie 2017

Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari

Nr. 139 din 09-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

Nr. 1405 din 01-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
Nr. 1427 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 922 din 23 noiembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Nr. 418 din 15-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului

Nr. 612 din 03-Octombrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 77/2015 privind sistemul decizional și de coordonare pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

Nr. 143 din 21-Noiembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de verificare/retragere a încadrării unităților generatoare realizate în tehnologie emergentă în/din categoria de instalații de producere a energiei electrice care beneficiază de statutul de tehnologie emergentă

Nr. 106 din 14-Noiembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *