Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 924, 925, 926, 927, 928 din 24 Noiembrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 24 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 924

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18, art. 319 alin. (1) și art. 341 alin. (2) teza a doua și alin. (8) din Codul de procedură penală

Nr. 529 din 11-Iulie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 731/1/2017

Nr. 16 din 18-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 925

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Nr. 409 din 13-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

Nr. 494 din 04-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, județul Iași, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni, județul Suceava, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 823 din 15-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 926

Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene – COM (2017) 481 final

Nr. 119 din 21-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei

Nr. 836 din 22-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 702 din 24-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Nr. 703 din 24-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Nr. 706 din 24-Noiembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri

Nr. 145 din 23-Noiembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari, subofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri

Nr. 146 din 23-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului

Nr. 3312 din 20-Noiembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019

Nr. 5485 din 13-Noiembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuțieˮ și obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelorˮ, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.586/2017

Nr. 6783 din 14-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 927

Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 837 din 22-Noiembrie-2017


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață și a anexei nr. 12 la aceasta, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 894/2017

Nr. 1593 din 17-Noiembrie-2017


Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare și a anexei nr. 9 la aceasta, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.066/2017

Nr. 1594 din 17-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Decizie privind autorizarea Asociației Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor

Nr. 1575 din 03-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.152/1/2017

Nr. 58 din 11-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 928

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor

Nr. 544 din 13-Iulie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

Nr. 704 din 24-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 845/1/2017

Nr. 60 din 18-Septembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea pct. 7 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenței nominale a Consiliului consultativ al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 705 din 24-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Rectificare referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 695/2017 privind numirea domnului Daniel Liviu Zdrânc în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Nr. 695 din 24-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Rectificare referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 696/2017 privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Nr. 696 din 24-Noiembrie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *