Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 925, 926, 927, 928 din 2 noiembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 08 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 925 din 2 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
Nr. 243 din 30-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 456 alin. (1) lit. f) și art. 464 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 548 din 18-Septembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
Nr. 856 din 29-Octombrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
Nr. 94 din 31-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 849 din 31-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A.
Nr. 852 din 31-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, trecerea acestuia în domeniul public al județului Suceava, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a unei părți din imobilul trecut în domeniul public al statului
Nr. 854 din 31-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „primar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Just 4 Kids“ din municipiul București
Nr. 4927 din 31-August-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019
Nr. 183 din 01-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 926 din 2 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 alin. (2) lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Nr. 474 din 12-Iulie-2018
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Instrucțiune privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Nr. 1 din 26-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Constanța
Nr. 1126 din 17-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4-22 iunie 2018
Nr. 4967 din 31-August-2018

Monitorul Oficial nr. 927 din 2 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015-2018 și a Planului de acțiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015-2018
Nr. 829 din 24-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.512/1/2018
Nr. 16 din 17-Septembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind autorizarea Societății CLAIM EXPERT GIE ca furnizor de programe educaționale în domeniul asigurărilor
Nr. 1273 din 25-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 928 din 2 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 și pct. 19-23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Nr. 444 din 28-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (4) din Codul penal
Nr. 446 din 28-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul penal
Nr. 447 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă
Nr. 846 din 31-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Nr. 850 din 31-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Nr. 866 din 31-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *