Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935 din 27 Noiembrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 929 din 27 Noiembrie 2017

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Nr. 3289 din 16-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 930 din 27 Noiembrie 2017

Ministerul Apărării Naționale

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale

Nr. M.143 din 10-Noiembrie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2018

Nr. 394 din 13-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea

Nr. 1425 din 06-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 733/1/2017

Nr. 17 din 18-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 931 din 27 Noiembrie 2017

Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei – COM (2017) 559 final

Nr. 121 din 21-Noiembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului – COM(2017) 489 final

Nr. 120 din 21-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea și funcționarea Centrului Național al Dansului București

Nr. 838 din 22-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale

Nr. 3357 din 23-Noiembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

Nr. 107 din 22-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Nr. 12 din 22-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 932 din 27 Noiembrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți

Nr. 1437 din 10-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 933 din 27 Noiembrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

Nr. 85 din 22-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

Nr. 839 din 22-Noiembrie-2017


Ministerul Cercetării și Inovării

Ordin pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Nr. 646 din 17-Octombrie-2017


Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

Ordin privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat

Nr. 890 din 14-Noiembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat

Nr. 6712 din 07-Noiembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind modificarea și completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013

Nr. 105 din 14-Noiembrie-2017


Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 870A din 18.10.2017 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, pronunțată în Dosarul nr. 3.587/2/2017

Nr. 153 din 15-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 934 din 27 Noiembrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Prahova

Nr. 1441 din 10-Noiembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Nr. 3031 din 21-Noiembrie-2017


Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Nr. 27458 din 16-Octombrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Nr. 1859 din 26-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 935 din 27 Noiembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“

Nr. 222 din 27-Noiembrie-2017


Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esențial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“
Nr. 1023 din 27-Noiembrie-2017


Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Ordin privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare

Nr. 388 din 10-Noiembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora

Nr. 1259 din 30-Octombrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora

Nr. 1906 din 09-Noiembrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

Nr. 1852 din 25-Octombrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2017

Nr. 1851 din 25-Octombrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Priki’nDell“ din municipiul Târgu Jiu

Nr. 5398 din 23-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.248/1/2017

Nr. 70 din 16-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *