Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 929, 930, 931, 932, 933 din 5 noiembrie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 08 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 929 din 5 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 14 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 477 din 12-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (2) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
Nr. 502 din 17-Iulie-2018
Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață“ (NI-ASR-07-VIII/0)
Nr. 211 din 24-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014
Nr. 184 din 01-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 930 din 5 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 399 din 19-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. (1) lit. c) și ale art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală
Nr. 463 din 05-Iulie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unități administrativ-teritoriale din județul Călărași
Nr. 1150 din 24-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 778/1/2018
Nr. 53 din 18-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 931 din 5 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 443 din 28-Iunie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Buzău
Nr. 1124 din 15-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea prețului de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aplicabil în anul 2019 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus
Nr. 182 din 01-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 932 din 5 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Nr. 245 din 02-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 42^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
Nr. 246 din 02-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Nr. 860 din 02-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 858 din 01-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 421 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
Nr. 861 din 02-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 859 din 01-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 862 din 02-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 863 din 02-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 864 din 02-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 865 din 02-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 866 din 02-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 259/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune „CNCIR“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 855 din 31-Octombrie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 43/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din carne și care nu au o structură sau o capacitate de producție industrială
Nr. 157 din 22-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2018 al Autorității Feroviare Române – AFER
Nr. 1625 din 29-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 933 din 5 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 85+700-86+730; 86+830-87+960; 88+065-90+100; 90+200-91+220; 91+330-94+310; 94+410-101+200, de pe raza localităților Dragoș Vodă, Vâlcelele și Dragalina, județul Călărași“
Nr. 821 din 24-Octombrie-2018
Serviciul de Protecție și Pază
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Protecție și Pază
Nr. 30 din 29-Octombrie-2018
Serviciul de Protecție și Pază
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Protecție și Pază
Nr. 31 din 29-Octombrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2018
Nr. 3472 din 02-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *