Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 93, 94, 95, 96 din 6 februarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 93 din 6 februarie 2019

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 2 din 04-Februarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
Nr. 603 din 27-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți
Nr. 39 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate
Nr. 40 din 30-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Covasna
Nr. 36 din 15-Ianuarie-2019
Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019
Nr. 2 din 30-Ianuarie-2019
Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019
Nr. 1 din 30-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 94 din 6 februarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
Nr. 1 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
Nr. 1 din 03-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. ff) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
Nr. 36 din 30-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea
Nr. 1772 din 27-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017
Nr. 7 din 30-Ianuarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013
Nr. 6 din 30-Ianuarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014
Nr. 8 din 30-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 95 din 6 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 580 din 20-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și ale art. 1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 762 din 29-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și a Planului de urgență
Nr. 32 din 25-Ianuarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Nr. 2525 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive
Nr. 321 din 31-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 96 din 6 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 744 din 22-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) și (3) din Codul penal
Nr. 858 din 18-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali
Nr. 11 din 06-Februarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *