Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 938, 939, 940, 941 din 7 noiembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 08 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 938 din 7 noiembrie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) – COM (2018) 379 final
Nr. 164 din 31-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă anti-fraudă – COM (2018) 386 final
Nr. 165 din 31-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) – COM (2018) 465 final
Nr. 166 din 31-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 – COM (2018) 614 final
Nr. 167 din 31-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 461 alin. (1), alin. (5) și alin. (7) teza a doua, art. 466 alin. (1) și alin. (3) și ale art. 471 alin. (1) și alin. (4) teza a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 293 din 26-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăștie-Sibiu“
Nr. 856 din 31-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.579/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“
Nr. 6118 din 01-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 939 din 7 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală
Nr. 513 din 17-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 1391 din 01-Noiembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind aprobarea Instrucțiunii nr. 1/25/2018, precum și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole – LPIS
Nr. 1442 din 29-Octombrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Nr. 3359 din 18-Octombrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.416/1/2018
Nr. 13 din 12-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 940 din 7 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Horezu, județul Vâlcea
Nr. 838 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Măxineni, județul Brăila
Nr. 839 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Toplița, județul Harghita
Nr. 840 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Vătava, județul Mureș
Nr. 841 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Bălteni, județul Olt
Nr. 842 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Dragomirești, județul Maramureș
Nr. 843 din 24-Octombrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind constituirea Comisiei pentru avizarea metodelor alternative de analiză a parametrilor de calitate ai apei potabile, folosite în controlul oficial al apei potabile
Nr. 1390 din 01-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 941 din 7 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Nr. 247 din 05-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Nr. 868 din 05-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea
Nr. 857 din 31-Octombrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Horezu-Poenari din județul Dolj, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1451 din 05-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *