Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 947, 948, 949 din 9 noiembrie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 09 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Nr. 251 din 07-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Nr. 878 din 07-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Nr. 252 din 07-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru  și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Batăr, județul Bihor, Cerbăl, județul Hunedoara, și Vultureni, județul Cluj
Nr. 1149 din 24-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Nr. 879 din 07-Noiembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 1422 din 30-Octombrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 1430 din 07-Noiembrie-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
Nr. 1476 din 06-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (republicare)
Nr. 102 din 03-Mai-2005

Monitorul Oficial nr. 948 din 9 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 835 din 24-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în semestrul I al anului 2019
Nr. 188 din 07-Noiembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013
Nr. 190 din 07-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 949 din 9 noiembrie 2018

Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare – COM (2018) 630 final
Nr. 168 din 31-Octombrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului – COM (2018) 392 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 – COM (2018) 393 final; propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee – COM (2018) 394 final
Nr. 169 din 31-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
Nr. 424 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
Nr. 861 din 31-Octombrie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 91/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unități, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 401/2002, și cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea și comerțul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 402/2002
Nr. 156 din 19-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *