Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 955, 956, 957, 958, 959, 960 din 13 noiembrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 955 din 13 noiembrie 2018

Ministerul Economiei
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 548/2016 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipiente simple sub presiune
Nr. 1406 din 29-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați
Nr. 179 din 24-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 956 din 13 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 pct. 2 și art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nr. 496 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
Nr. 514 din 17-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM – S.A. Brașov – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 3476 din 02-Noiembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM – S.A. Brașov – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2231 din 15-Octombrie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea METROM – S.A. Brașov – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1287 din 01-Octombrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 3459 din 01-Noiembrie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1338 din 12-Octombrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2243 din 19-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „primar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „Fridolin“ din municipiul București
Nr. 4989 din 31-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „postliceal“, domeniul „transporturi“, calificarea profesională „tehnician diagnostic auto“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița“ din municipiul București
Nr. 4994 din 31-August-2018

Monitorul Oficial nr. 957 din 13 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 noiembrie 2017
Nr. 254 din 08-Noiembrie-2018

Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar
Nr. – din 27-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 6 [cu referire la art. 18 alin. (1^1) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 10 [cu referire la art. 43 alin. (2^1) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 12 [cu referire la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 16 [cu referire la partea introductivă a alin. (1) al art. 60^1 din Legea nr. 192/2006], ale art. I pct. 18 [cu referire la art. 61 alin. (3) și (4) din Legea nr. 192/2006] și ale art. I pct. 21 [cu referire la art. 76 din Legea nr. 192/2006] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Nr. 560 din 18-Septembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 noiembrie 2017
Nr. 881 din 08-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 958 din 13 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017
Nr. 253 din 08-Noiembrie-2018

Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării
Nr. – din 04-Decembrie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2017
Nr. 880 din 08-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 888 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 889 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 890 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 892 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 893 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 891 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 895 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 896 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 894 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 897 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 898 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 899 din 12-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
Nr. 565 din 19-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra unui imobil-teren și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
Nr. 873 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare
Nr. 875 din 09-Noiembrie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare
Nr. 202 din 30-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 959 din 13 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală
Nr. 573 din 20-Septembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 95 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 289/2.170/2013
Nr. 1583 din 15-Octombrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 289/2.170/2013
Nr. 6119 din 01-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.648/1/2018
Nr. 64 din 01-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 960 din 13 noiembrie 2018

Președintele României
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Nr. 901 din 13-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului
Nr. 900 din 13-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 7 și ale art. 10 alin. (1) și (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, precum și ale art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 485 din 12-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *