Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 96, 97, 98, 99, 100 din 1 februarie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 01 februarie 2018


Monitorul Oficial nr. 96 din 1 februarie 2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității
Nr. 1177 din 26-Ianuarie-2018
 

Monitorul Oficial nr. 97 din 1 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 din Codul penal din 1969 și ale art. 100 din Codul penal
Nr. 644 din 17-Octombrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani
Nr. 11 din 05-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 98 din 1 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2), art. 51 și ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nr. 763 din 28-Noiembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate
Nr. 31 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 3 din 17-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Recuperare Borșa
Nr. 79 din 23-Ianuarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B
Nr. 20 din 23-Ianuarie-2018
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Decizie cu privire la Cererea nr. 6.685/15 introdusă de Felicia Condac împotriva României
Nr. – din 28-Septembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 99 din 1 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 alin. (14) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Nr. 632 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 679 din 02-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 alin. (1) și alin. (3) din Codul penal
Nr. 689 din 07-Noiembrie-2017
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului
Nr. 50 din 01-Februarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Ciprian Pandea în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 51 din 01-Februarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anca-Nicoleta Alexandrescu
Nr. 52 din 01-Februarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie Zam
Nr. 81 din 23-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru exercitarea atribuțiilor comisarului general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu
Nr. 53 din 01-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 100 din 1 februarie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Biroului permanent al Senatului
Nr. 1 din 01-Februarie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
Nr. 1 din 01-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. c) și lit. e) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Nr. 634 din 17-Octombrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală
Nr. 775 din 28-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 797 din 05-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției, respectiv a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al orașului Aleșd, județul Bihor
Nr. 32 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 162 din 29-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital, prin lansarea unor serii noi de obligațiuni cu maturitatea de 12 și, respectiv, 20 de ani, în sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro și 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“ și desemnarea administratorilor tranzacției
Nr. 1237 din 01-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *