Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 961, 962, 963, 964, 965 din 14 noiembrie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 961 din 14 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 824 din 24-Octombrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale
Nr. M.192 din 29-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind publicarea acceptării Codului maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă din 24 mai 2002, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2016 și ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017
Nr. 1597 din 22-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 962 din 14 noiembrie 2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
Nr. 5403 din 01-Noiembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind obligația de informare a clienților finali prin intermediul aplicației informatice „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“
Nr. 189 din 07-Noiembrie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru adoptarea Procedurii privind activitatea de traducere și revizuire a ghidurilor, documentelor de îndrumare și publicațiilor pentru desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar
Nr. 72 din 07-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 963 din 14 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Nr. 257 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Nr. 884 din 12-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Nr. 258 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
Nr. 885 din 12-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Nr. 259 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Nr. 886 din 12-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
Nr. 260 din 12-Noiembrie-2018
Senatul României
Hotărâre pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
Nr. 170 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative
Nr. 887 din 12-Noiembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 96 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.827/2018
Nr. 5415 din 05-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului George Ciamba din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 289 din 14-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.624/1/2018
Nr. 65 din 01-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 964 din 14 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Nr. 256 din 12-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Nr. 883 din 12-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Cristian-Gabriel Winzer, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 290 din 14-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Alexandru Victor-Micula în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Nr. 291 din 14-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea programei pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la disciplina Religie creștină după Evanghelie
Nr. 5365 din 25-Octombrie-2018
Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal
Nr. – din 27-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 965 din 14 noiembrie 2018

Parlamentul României
Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară
Nr. 37 din 14-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Nr. 36 din 14-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului
Nr. 38 din 14-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre privind numirea directorului general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES
Nr. 39 din 14-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Nr. 881 din 09-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.778/1/2018
Nr. 18 din 01-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *