Monitorul Oficial nr. 963, 964, 965, 966 din 6 decembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 06 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Nr. 509 din 04-Iulie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

Nr. 850 din 29-Noiembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie“ București

Nr. 1370 din 27-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară

Nr. 853 din 29-Noiembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului „Prima casă“

Nr. 3097 din 23-Noiembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2017, precum și a bugetului rectificat al proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 109 din 29-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 964 din 6 decembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Sucevița, județul Suceava

Nr. 824 din 15-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, județul Brăila

Nr. 825 din 15-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, județul Hunedoara

Nr. 826 din 15-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Vălișoara, județul Hunedoara

Nr. 827 din 15-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Coșula, județul Botoșani

Nr. 828 din 15-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.296/1/2017

Nr. 76 din 16-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 965 din 6 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 355 din Codul de procedură civilă

Nr. 564 din 19-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Nr. 605 din 28-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița

Nr. 1442 din 10-Noiembrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin privind pregătirea profesională specifică în domeniul inspecției sociale, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

Nr. 1839 din 20-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.231/1/2017

Nr. 68 din 02-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 966 din 6 decembrie 2017

 
Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 237 din 05-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 1139 din 04-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Nr. 239 din 05-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Nr. 1141 din 04-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole

Nr. 851 din 29-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Ioan Cristian Șologon în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 709 din 06-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vermeș, județul Caraș-Severin

Nr. 1456 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 „Declarație privind impozitul pe reprezentanță“

Nr. 3391 din 27-Noiembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituții publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

Nr. 6965 din 29-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.047/1/2017

Nr. 56 din 11-Septembrie-2017
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *