Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 966, 967, 968, 969 din 15 noiembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 966 din 15 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 și ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal
Nr. 499 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Ministerului Justiției, în vederea finanțării participării României, prin Ministerul Justiției, într-un proiect de asistență tehnică privind conformitatea legislației naționale cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale
Nr. 891 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea și completarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere“, indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.463/2013
Nr. 6026 din 25-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018
Nr. 185 din 07-Noiembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018
Nr. 186 din 07-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 967 din 15 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (15^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Nr. 419 din 21-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
Nr. 872 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului
Nr. 876 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011
Nr. 883 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 884 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
Nr. 1171 din 05-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 968 din 15 noiembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Nr. 97 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 882 din 09-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Elena Doina Dascălu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 292 din 15-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind punerea în aplicare a prevederilor Ghidului Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) privind produsele de investiții bazate pe asigurări care includ o structură care face dificilă înțelegerea de către consumator a riscurilor implicate
Nr. 16 din 31-Octombrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
Nr. 17 din 01-Noiembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică și pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014
Nr. 181 din 01-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 969 din 15 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2015 privind stabilirea unor drepturi bănești pentru experții care participă la activitățile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil
Nr. 886 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
Nr. 2807 din 24-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.903/2018
Nr. 5396 din 01-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative
Nr. 18 din 01-Noiembrie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari
Nr. 74 din 07-Septembrie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind retragerea, redobândirea și suspendarea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru auditorii financiari și firmele de audit
Nr. 86 din 25-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *