Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 968, 969, 970, 971, 972, 973 din 7 decembrie 2017

10 minute • Monitorul Oficial • 07 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 968 din 7 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internațională și a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiate și semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

Nr. 230 din 29-Noiembrie-2017


Protocol referitor la amendarea art. 50 (a) din Convenția privind Aviația Civilă Internațională Semnat la Montreal la data de 6 octombrie 2016

Nr. – din 06-Octombrie-2016


Protocol referitor la amendarea art. 56 din Convenția privind Aviația Civilă Internațională Semnat la Montreal la data de 6 octombrie 2016

Nr. – din 06-Octombrie-2016


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internațională și a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiate și semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

Nr. 1132 din 29-Noiembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Nr. 238 din 05-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

Nr. 1140 din 04-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Nr. 582 din 21-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă

Nr. 583 din 21-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 292 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Nr. 607 din 28-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj

Nr. 1480 din 22-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin

Nr. 1481 din 22-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Buzău

Nr. 1482 din 22-Noiembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) și alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

Nr. 5515 din 20-Noiembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la art. 5 alin. (5) și alin. (6) din Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

Nr. 1600 din 02-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 969 din 7 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

Nr. 229 din 28-Noiembrie-2017


Convenție privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, 1995

Nr. – din 07-Iulie-1995


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

Nr. 1037 din 28-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții „Protecție mal drept braț Borcea, zona Baital km 48 – 49 + 500, comuna Borcea, județul Călărași“ și „Combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic și afluenți, județul Buzău“

Nr. 854 din 29-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov

Nr. 855 din 29-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. nr. 1.055/1/2017

Nr. 66 din 02-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 970 din 7 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

Nr. 579 din 21-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Budila din județul Brașov

Nr. 1457 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Periș din județul Ilfov

Nr. 1458 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

Nr. 1459 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale din județul Cluj

Nr. 1460 din 17-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.202/1/2017

Nr. 18 din 02-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 971 din 7 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 240 din 05-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 1142 din 04-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1148 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1149 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1150 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1151 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1152 din 06-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

Nr. 580 din 21-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

Nr. 581 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor din județul Arad

Nr. 856 din 29-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 857 din 29-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 972 din 7 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare

Nr. 235 din 29-Noiembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare

Nr. 1137 din 29-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău

Nr. 860 din 29-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian

Nr. 867 din 06-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila de către doamna Cochino Mădălina

Nr. 866 din 06-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

Nr. 1389 din 05-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Nr. 90 din 06-Decembrie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *