Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 970, 971, 972, 973, 974 din 16 noiembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 970 din 16 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Specială de Aviație București
Nr. 885 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Național SIS
Nr. 894 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Licenței de concesiune nr. 18.174/2015 a activității miniere de exploatare a minereului de cupru cu conținut de aur în perimetrul Rovina, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA – S.R.L.
Nr. 900 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Nr. 901 din 09-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.320/1/2018
Nr. 66 din 01-Octombrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
Nr. 192 din 14-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 971 din 16 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] și pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Nr. 456 din 04-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor
Nr. 893 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2018
Nr. 1612 din 26-Octombrie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018
Nr. 82 din 23-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 972 din 16 noiembrie 2018

Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
Nr. 33 din 14-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
Nr. 34 din 14-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
Nr. 35 din 14-Noiembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist – O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 – COM(2018)640
Nr. 75 din 14-Noiembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 74 din 14-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincțiilor, precum și cazurile de retragere
Nr. 888 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gura Ocniței, județul Dâmbovița
Nr. 897 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bucinișu, județul Olt
Nr. 898 din 09-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 973 din 16 noiembrie 2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorității Navale Române
Nr. 1732 din 08-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru numirea unui membru al Guvernului
Nr. 909 din 16-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 974 din 16 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019
Nr. 871 din 31-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare, precum și trecerea parțială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
Nr. 878 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adițional nr. 2 pe anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018
Nr. 1610 din 25-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere“
Nr. 1717 din 02-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *