Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 975, 976, 977, 978 din 19 noiembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 975 din 19 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 și art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
Nr. 638 din 16-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea declasificării unor informații clasificate secret de stat cu nivel de secretizare „secret“ elaborate de Ministerul Apărării Naționale în perioada 1973-1987
Nr. 889 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
Nr. 895 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract
Nr. 4430/C din 08-Noiembrie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract
Nr. 4431/C din 08-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.748/1/2018
Nr. 15 din 26-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 976 din 19 noiembrie 2018

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
Decizie pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap
Nr. 878 din 30-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 977 din 19 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 154 alin. (1) lit. d) și ale art. 155 alin. (4) din Codul penal, precum și ale art. 18 din Codul de procedură penală
Nr. 500 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
Nr. 607 din 27-Septembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
Nr. 98 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Brad, județul Hunedoara, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației
Nr. 904 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 905 din 15-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind înființarea Comitetului pentru elaborarea Planului național pentru autism pentru perioada 2020-2022
Nr. 293 din 19-Noiembrie-2018
Serviciul de Informații Externe
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Informații Externe
Nr. 284 din 09-Noiembrie-2018
Serviciul de Informații Externe
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar și unor subofițeri din Serviciul de Informații Externe
Nr. 285 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov al Municipiului București și al Județului Ilfov
Nr. 1453 din 15-Noiembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare“, indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015
Nr. 6025 din 25-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 978 din 19 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Nr. 265 din 16-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind recunoașterea Asociației Naționale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică
Nr. 903 din 09-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Nr. 906 din 16-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.539/1/2018
Nr. 73 din 29-Octombrie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind numirea, continuarea activității și revocarea procurorilor cu funcții de execuție din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 911/2018
Nr. 1044 din 13-Noiembrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2018
Nr. 27 din 09-Noiembrie-2018
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Rectificare referitoare la Hotărârea (revizuire) Curții Europene a Drepturilor Omului din 5 decembrie 2017 în Cauza Toșcuță și alții împotriva României
Nr. – din 19-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *