Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 975, 976, 977 din 8 decembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 08 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 975 din 8 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Nr. 243 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Nr. 1155 din 06-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Nr. 245 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Nr. 1157 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 1162 din 07-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1160 din 07-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1161 din 07-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre la Documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare – COM (2017) 291 final

Nr. 123 din 05-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital – COM (2017) 292 final

Nr. 124 din 05-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE – COM (2017) 358 final

Nr. 125 din 05-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) – COM (2017) 548 final

Nr. 126 din 05-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Nr. 585 din 21-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale

Nr. 872 din 06-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

Nr. 874 din 06-Decembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind componența Consiliului de etică și management universitar

Nr. 5552 din 29-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 976 din 8 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „în cazul în care conviețuiesc“ din cuprinsul dispozițiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

Nr. 508 din 04-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Nr. 587 din 21-Septembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Berzovia din județul Caraș-Severin

Nr. 1470 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Izvoru din județul Argeș și în unitatea administrativ-teritorială Băleni din județul Dâmbovița

Nr. 1469 din 17-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă pentru modificarea și completarea Normei nr. 15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009

Nr. 25 din 23-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Nr. 27 din 23-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 977 din 8 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. a) pct. (i) și lit. d) pct. (ii) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 537 din 13-Iulie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

Nr. 551 din 13-Iulie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba

Nr. 1461 din 17-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1.054/1/2017

Nr. 65 din 02-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *