Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 979, 980, 981, 982, 983 din 20 noiembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 979 din 20 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (1) și alin. (3) din Codul penal, art. 3 alin. (3) și alin. (4) și ale art. 4 alin. (9), alin. (11) și alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a dispozițiilor art. 172 alin. (10) și alin. (12), art. 375 și art. 377 din Codul de procedură penală, ale art. 248 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Nr. 460 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înființarea Comitetului Național pentru Limitarea Rezistenței la Antimicrobiene
Nr. 879 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
Nr. 915 din 15-Noiembrie-2018
Agenția Națională pentru Privatizare
Ordin privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
Nr. 510 din 14-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 980 din 20 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 908 din 16-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 907 din 16-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la țărmul Mării Negre“
Nr. 890 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Nr. 1395 din 28-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 981 din 20 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 917 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios
Nr. 918 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit
Nr. 919 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sanitar
Nr. 920 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Virtutea Militară
Nr. 921 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Virtutea Aeronautică
Nr. 922 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Virtutea Maritimă
Nr. 923 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică
Nr. 924 din 19-Noiembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Nr. 99 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta ocolitoare Săcueni km 0 + 000 – km 7 + 623“, pe raza localităților Săcueni și Cherechiu din județul Bihor
Nr. 887 din 09-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale Căldăraru din județul Argeș
Nr. 1160 din 30-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.369/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin
Nr. 1159 din 30-Octombrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea subcomponentelor ansamblului monument istoric clasat cu denumirea Fabrica de țigarete „Belvedere“, situat în șoseaua Giulești nr. 1-3, sector 6, București, cod LMI B-II-a-B-18821
Nr. 2645 din 22-August-2018

Monitorul Oficial nr. 982 din 20 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 6-8 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 372 din 31-Mai-2018
Președintele României
Decret pentru încetarea unor funcții și numirea unor membri ai Guvernului României
Nr. 925 din 20-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 983 din 20 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 586 din 25-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 870 din 31-Octombrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Dragoș-Virgil Titea în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Nr. 294 din 20-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.
Nr. 912 din 15-Noiembrie-2018
Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
Nr. 84 din 23-Octombrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *