Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 980, 981, 982, 983 din 11 decembrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 12 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 980 din 11 decembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

Nr. 844 din 29-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind înscrierea unui imobil – clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău – Centrul Județean de Aparatură Medicală Bacău, instituții aflate în subordinea Ministerului Sănătății

Nr. 858 din 29-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetățeniei române domnului Despotovski Filip

Nr. 859 din 29-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

Nr. 861 din 29-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Feldioara din județul Brașov

Nr. 1463 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Constanța

Nr. 1464 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unități administrativ-teritoriale din județul Covasna

Nr. 1465 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comandău din județul Covasna

Nr. 1467 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea
Nr. 1468 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moftin din județul Satu Mare

Nr. 1471 din 17-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

Nr. 3501 din 05-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 981 din 11 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 21 aprilie 2016

Nr. 241 din 06-Decembrie-2017


Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare

Nr. – din 21-Aprilie-2016


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 21 aprilie 2016

Nr. 1153 din 06-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

Nr. 242 din 06-Decembrie-2017


Protocol de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei bănci

Nr. – din 18-Decembrie-1990


Parlamentul României

Lege pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale

Nr. 244 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963

Nr. 1154 din 06-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale

Nr. 1156 din 06-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1402 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Nr. 557 din 19-Septembrie-2017


Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizie privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

Nr. 164 din 28-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 982 din 11 decembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“

Nr. 873 din 06-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Nr. 875 din 06-Decembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studențești din subordinea Ministerului Educației Naționale și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat

Nr. 5473 din 07-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 983 din 11 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Nr. 658 din 17-Octombrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

Nr. 93 din 06-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare

Nr. 94 din 06-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

Nr. 862 din 29-Noiembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru numirea domnului Cătălin Balan în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Nr. 716 din 11-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *