Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 984, 985, 986, 987 din 21 noiembrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 984 din 21 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017
Nr. 262 din 14-Noiembrie-2018

Acord de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului
Nr. – din 13-Septembrie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017
Nr. 903 din 14-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 266 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 910 din 19-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 267 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 911 din 19-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Nr. 268 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Nr. 912 din 19-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 269 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 913 din 19-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Nr. 270 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Nr. 914 din 19-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Nr. 271 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Nr. 915 din 19-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM“ – S.A.
Nr. 272 din 19-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM“ – S.A.
Nr. 916 din 19-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) și (5) și art. 10 alin. (1) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr. 341/2004
Nr. 465 din 12-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 926 din 20-Noiembrie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Nr. 90 din 21-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 985 din 21 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030
Nr. 877 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița
Nr. 896 din 09-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 219/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Oituz din județul Bacău
Nr. 1546 din 01-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.356/1/2018
Nr. 56 din 17-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 986 din 21 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017
Nr. 263 din 14-Noiembrie-2018

Tratat de extrădare între România și Republica Argentina
Nr. – din 22-Septembrie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România și Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017
Nr. 904 din 14-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., a terenului în suprafață de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit“
Nr. 913 din 15-Noiembrie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepțiilor de la Norma sanitară veterinară privind condițiile de sănătate care reglementează producerea și comercializarea produselor din carne și a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conțin alte alimente și numai un procent mic de carne sau produse din carne
Nr. 162 din 26-Octombrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 1557 din 07-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea monumentului istoric Casă, cod LMI B-II-m-B-19777, situat la adresa poștală str. Toneanu Vasile 9, sector 3, municipiul București din Lista monumentelor istorice
Nr. 2581 din 20-Iulie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind completarea Ordinului ministrului justiției nr. 3.926/C/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 46/C/2011
Nr. 4464/C din 13-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 987 din 21 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor și Consiliul Directorilor Băncii Internaționale de Investiții și în Consiliul Băncii Internaționale de Cooperare Economică
Nr. 921 din 15-Noiembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic
Nr. 1172 din 05-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 1458 din 19-Noiembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depuse de fondatorul Societății WDP DEVELOPMENT RO – S.R.L., pentru un teren situat în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
Nr. 6227 din 16-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *