Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 985, 986, 987 din 12 decembrie 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 12 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 985 din 12 decembrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Nr. 7021 din 04-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 986 din 12 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Nr. 577 din 21-Septembrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ROSCI0248 – Tinovul Mohoș – Lacul Sf. Ana

Nr. 1408 din 14-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Gorj

Nr. 1462 din 17-Noiembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre privind aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor“ obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare

Nr. 3 din 08-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 987 din 12 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, în ansamblul lor

Nr. 378 din 06-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale cu raportare la dispoziţiile art. 912 alin. 5 din Codul de procedură penală din 1968, precum şi ale art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

Nr. 473 din 27-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Nr. 594 din 26-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Nr. 608 din 28-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie“

Nr. 863 din 29-Noiembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *