Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 988, 989, 990, 991 din 13 decembrie 2017

6 minute • Monitorul Oficial • 13 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 988 din 13 decembrie 2017

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea literei B din anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

Nr. 126 din 10-Noiembrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Nr. 396 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2009

Nr. 26 din 23-Noiembrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 1/2017

Nr. 9 din 29-Mai-2017


Președintele României

Rectificare referitoare la Decretul nr. 1.114/2017 privind acordarea gradului de contraamiral cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 1114 din 13-Decembrie-2017


Președintele României

Rectificare referitoare la Decretul nr. 1.115/2017 privind acordarea gradului de contraamiral cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 1115 din 13-Decembrie-2017


Președintele României

Rectificare referitoare la Decretul nr. 1.116/2017 privind acordarea gradului de contraamiral cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 1116 din 13-Decembrie-2017


Președintele României

Rectificare referitoare la Decretul nr. 1.117/2017 privind acordarea gradului de contraamiral cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naționale

Nr. 1117 din 13-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 989 din 13 decembrie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților

Nr. 98 din 13-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 13 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

Nr. 576 din 21-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. 519 din Codul de procedură civilă

Nr. 596 din 26-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 289 din Codul penal

Nr. 656 din 17-Octombrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.836/2012

Nr. 1433 din 21-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare – COM (2017)542

Nr. 91 din 11-Decembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului – COM (2017)489

Nr. 92 din 11-Decembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația – COM (2017)558

Nr. 93 din 11-Decembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: În continuarea planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii – COM (2017)566

Nr. 94 din 11-Decembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 95 din 11-Decembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic – COM (2017)538

Nr. 96 din 11-Decembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre – COM (2017)569

Nr. 97 din 11-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara

Nr. 1519 din 28-Noiembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății „CLUJ INNOVATION PARK“ – S.A.

Nr. 6711 din 07-Noiembrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Nr. 1229 din 28-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 991 din 13 decembrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *