Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 988, 989, 990, 991 din 22 noiembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 988 din 22 noiembrie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului
Nr. 172 din 21-Noiembrie-2018
Senatul României
Hotărâre privind constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent și vicepreședinte al Senatului
Nr. 171 din 21-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării și ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii
Nr. 906 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Nr. 907 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Registrului național al calificărilor profesionale din România
Nr. 917 din 15-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.562/1/2018
Nr. 14 din 26-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 989 din 22 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016
Nr. 264 din 14-Noiembrie-2018

Acord privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte
Nr. – din 05-Octombrie-2016
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016
Nr. 905 din 14-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
Nr. 1468 din 21-Noiembrie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri
Nr. 3954/C din 17-Octombrie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
Nr. 3955/C din 17-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 990 din 22 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desființarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul pomiculturii
Nr. 892 din 09-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior
Nr. 902 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
Nr. 1469 din 21-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011
Nr. 5461 din 12-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 991 din 22 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 462 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
Nr. 100 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară
Nr. 922 din 15-Noiembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor
Nr. 1196 din 08-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *