Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 99, 100, 101 din 8 februarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 99 din 8 februarie 2019

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 2 din 06-Februarie-2019
Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 3 din 06-Februarie-2019
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE – COM (2018) 703
Nr. 3 din 06-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 50 din 30-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Iași
Nr. 1781 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.149/2007
Nr. 124 din 01-Februarie-2019
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind modificarea Instrucțiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010
Nr. 128 din 31-Ianuarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute sau avute sub control de persoana desemnată Nader Kalai
Nr. 670 din 01-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 100 din 8 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 și art. 2 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, precum și ale art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 617 din 02-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Nr. 746 din 22-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 787 din 29-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 20 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
Nr. 1697 din 17-Decembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități
Nr. 82 din 16-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 101 din 8 februarie 2019

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 108 din 06-Februarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 109 din 06-Februarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 110 din 06-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Nr. 51 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
Nr. 52 din 30-Ianuarie-2019
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 17 din 08-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Florin Ursu din funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 16 din 08-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Nițu Marius-Viorel în funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 19 din 08-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Teodor-Alexandru Georgescu din funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 18 din 08-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Ion Petruș din funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 20 din 08-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Ionuț Aurică în funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 21 din 08-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului general de brigadă cu o stea Iamandi Dan-Paul în funcția de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Nr. 23 din 08-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Daniel-Eugeniu Crunțeanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 22 din 08-Februarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
Nr. 12 din 08-Februarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *