Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 992, 993, 994 din 14 decembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 14 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 992 din 14 decembrie 2017

Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1170 din 12-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1172 din 12-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător

Nr. 1171 din 12-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1174 din 12-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1173 din 12-Decembrie-2017


Ministerul Afacerilor Interne

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Intern

Nr. 151 din 07-Decembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre pentru completarea art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 4/2012

Nr. 4 din 08-Decembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre pentru acordarea calității de membru de onoare al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

Nr. 5 din 08-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative

Nr. 13 din 28-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 993 din 14 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Nr. 236 din 05-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Nr. 1138 din 05-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 249 din 11-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Nr. 1164 din 11-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice

Nr. 250 din 11-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice

Nr. 1165 din 11-Decembrie-2017


Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

Ordin privind aprobarea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare

Nr. 249 din 21-Noiembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017

Nr. 7067 din 07-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

Nr. 28 din 23-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 994 din 14 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Nr. 488 din 27-Iunie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2501 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală

Nr. 698 din 07-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Bârlad“, județul Vaslui

Nr. 876 din 06-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Nr. 717 din 14-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind stabilirea atribuțiilor domnului Șerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 718 din 14-Decembrie-2017


Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

Ordin privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC versiunea mai 2014

Nr. 111 din 05-Decembrie-2017


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Nr. 334 din 16-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Nr. 3032 din 21-Noiembrie-2017


Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale PISCICOLA – S.A. Călărași din coordonarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

Nr. 1848 din 23-Octombrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament privind abrogarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

Nr. 14 din 07-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *