Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 996, 997, 998, 999 din 15 decembrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 15 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 996 din 15 decembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex Sportiv Stadion Municipal“, municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 119, județul Teleorman, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A.

Nr. 880 din 06-Decembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică – RNTR 1

Nr. 1678 din 20-Noiembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați, precum și cu auditorii de siguranță rutieră

Nr. 1679 din 20-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 997 din 15 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș

Nr. 253 din 13-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș

Nr. 1168 din 12-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare

Nr. 254 din 13-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare

Nr. 1169 din 12-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 878 din 06-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 879 din 06-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Dobrogea – S.A.

Nr. 111 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2018

Nr. 110 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Muntenia – S.A.

Nr. 112 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Banat – S.A.

Nr. 113 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud – S.A.

Nr. 114 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord – S.A.

Nr. 115 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord – S.A.

Nr. 116 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energie
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia – S.A.
Nr. 117 din 12-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid – S.A.

Nr. 118 din 12-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 998 din 15 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Nr. 718 din 08-Noiembrie-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploatațiile comerciale

Nr. 129 din 21-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 și 2020, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Nr. 887 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant

Nr. 1390 din 05-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiară

Normă pentru modificarea art. 12 lit. b) din Norma nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011

Nr. 30 din 07-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiară

Normă privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nr. 33 din 07-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 999 din 15 decembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

Nr. 888 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Maramureș

Nr. 889 din 14-Decembrie-2017


Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestoraNr. 1277 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

Nr. 1440 din 15-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu

Nr. 1521 din 28-Noiembrie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *