Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 din 27 noiembrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 27 noiembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 999 din 27 noiembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
Nr. 101 din 23-Noiembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
Nr. 102 din 23-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății URBAN BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
Nr. 1316 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății BRAIN INSURANCE GROUP – BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1317 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății BECHERU INSURANCE UNION – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1318 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății CROWN PARTNERS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1319 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1320 din 02-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1000 din 27 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru Clinica Multifuncțională „Dr. Calistrat Grozovici“ corp A și corp B
Nr. 920 din 15-Noiembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenției, utilizat în activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice
Nr. 125 din 12-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.018/1/2018
Nr. 17 din 11-Octombrie-2018
Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România
Nr. 37 din 09-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1001 din 27 noiembrie 2018

Ministerul Educației Naționale
Ordin privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2018-2019
Nr. 5454 din 12-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1321 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1322 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății IBA – INSIEME BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1323 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății MARSHALY INSURANCE FINANCIAL ASSOCIATED – BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1324 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1325 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății MIXERA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1326 din 02-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1002 din 27 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
Nr. 273 din 23-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 61 alin. (1) teza întâi, art. 62 alin. (2) și art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
Nr. 469 din 12-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
Nr. 950 din 22-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Opinie concurentă la Decizia Curții Constituționale nr. 304 din 4 mai 2017*)
Nr. 304 din 04-Mai-2017
Curtea Constituțională a României
Opinie concurentă la Decizia Curții Constituționale nr. 392 din 6 iunie 2017*)
Nr. 392 din 06-Iunie-2017
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru instituirea unor măsuri privind pregătirea personalului Ministerului Afacerilor Interne cu drept de conducere a autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și pentru conducerea unor categorii de autovehicule de serviciu aflate în folosința instituției, precum și pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 599/2008
Nr. 128 din 14-Noiembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 504/2003 privind examinarea medicală și testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat profesional (similari) angajați în Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 129 din 14-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1003 din 27 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Nr. 908 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești“, aflate pe raza localității Voluntari din județul Ilfov
Nr. 909 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 910 din 15-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 378 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani, județul Botoșani, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 911 din 15-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 644/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar
Nr. 296 din 27-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1004 din 27 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Realizare infrastructură – zonă operațională – în cazarma 1833 Câmpia Turzii“
Nr. 914 din 15-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1005 din 27 noiembrie 2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, ofițeri de poliție, maiștri militari, subofițeri, agenți de poliție, preoți militari și soldați și gradați profesioniști
Nr. 133 din 27-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuție individuală de asigurări sociale și contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală
Nr. 2906 din 22-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale
Nr. 2937 din 23-Noiembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.544/2018 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2018
Nr. 6208 din 14-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *