Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 10, 11, 12, 13 din 5 ianuarie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 05 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 și 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
Nr. 928 din 20-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
Nr. 962 din 28-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400“, județul Giurgiu
Nr. 963 din 28-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea
Nr. 1565 din 12-Decembrie-2017
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 3254 din 19-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic
Nr. 5658 din 14-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor
Nr. 942 din 20-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Nr. 949 din 28-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unor părți de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea acestora în folosința gratuită a Asociației Române pentru Transparență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 952 din 28-Decembrie-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
Nr. 2824 din 08-Decembrie-2017
Ministerul Justiției
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații
Nr. 3725/C din 06-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
Nr. 5645 din 12-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia
Nr. 935 din 20-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea
Nr. 941 din 20-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
Nr. 1569 din 30-Decembrie-2017
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autorității Feroviare Române – AFER
Nr. 1849 din 28-Decembrie-2017
Banca Națională a României
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
Nr. 2 din 17-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani
Nr. 1506 din 23-Noiembrie-2017
Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială
Regulament privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente
Nr. 2 din 09-Octombrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *