Text placeholder 2

Monopolul de stat în cadrul unui sistem național de plăți mobile

4 minute • Bianca Vîlsănescu • 20 noiembrie 2018


Exploatarea exclusivă de către  statul ungar  a unui sistem național de plăți mobile este contrară legislației UE
Chiar dacă serviciile furnizate în cadrul acestui sistem constituie servicii de interes economic general, prestarea lor nu poate fi rezervată unui monopol de stat.
În Ungaria, de la 1 iulie 2014, Nemzeti Mobilfizetési Zrt., O companie ungară deținută în întregime de statul ungar, operează sistemul național de plăți mobile, a căror utilizare este obligatorie pentru plata mobilă a taxelor de parcare și  utilizarea rețelei rutiere, transportul persoanelor și legătura cu toate celelalte servicii oferite de un organism de stat. Furnizorii acestor servicii sunt, în principiu, obligați să garanteze accesul clienților la aceste servicii prin sistemul național de plăți mobile.
Un sistem de plată mobil permite clienților să plătească pentru un serviciu prin intermediul unui sistem de marketing electronic accesibil fără a se conecta la un punct fix, folosind un mijloc de telecomunicații digitale sau un alt instrument de calculator.
Având în vedere că sistemul național de plată mobil adoptat de Ungaria constituie monopol de stat ilegal și, astfel, a încălcat prevederile Directivei serviciilor 1 și subminează libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, Comisia a introdus o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestui stat membru în fața Curții de Justiție.
În acest context, Ungaria susține în special că, chiar dacă serviciile furnizate în cadrul sistemului național de plată mobilă în cauză intră în domeniul de aplicare al directivei, pe care o contestă, ele constituie interesul economic general (SIEG) pentru care aplicarea directivei este supusă unor restricții.
În hotărârea pronunțată astăzi, Curtea observă, mai întâi, că directiva se aplică măsurilor naționale prin care a fost creat monopolul de stat în cauză. Într-adevăr, numai SIEG, rezervată organizațiilor publice sau private, sau monopolurile care existau la data intrării în vigoare a directivei sunt excluse din domeniul său de aplicare.
Cu toate acestea, Curtea consideră că Comisia nu a demonstrat că serviciile acoperite de măsurile naționale în litigiu nu constituie SIEG. În această privință, Curtea constată că faptul că, în trecut, aceste servicii au fost furnizate de către operatorii privați nu pun la îndoială singur, legalitatea SIEG lor de calificare de Ungaria. Prin urmare, regulile specifice prevăzute de directivă pentru SIEG se aplică serviciilor menționate anterior.
Apoi, Curtea observă că sistemul național de plată mobil în cauză este o „cerință“ în sensul directivei, deoarece rezervă accesul la activitatea de prestare de servicii de plată mobile de la un monopol de stat. O astfel de “cerință” trebuie să fie compatibilă cu condițiile cumulative de nediscriminare, necesitate și proporționalitate prevăzute de directivă. Prin urmare, Curtea consideră că sistemul național în cauză nu îndeplinește condiția de proporționalitate. Într-adevăr, Ungaria a însăși a recunoscut că au existat mai puțin restrictive și restrictivă a libertății de stabilire că măsurile contestate pentru atingerea obiectivelor urmărite de statul membru care constă, în special, protecția intereselor consumatorilor de prin îmbunătățirea funcționării pieței de plăți mobile. În acest sens, Curtea declară că un sistem de concesii bazat pe o procedură deschisă concurenței ar putea, ca exemplu, să constituie o măsură mai puțin restrictivă.
În aceste condiții, având în vedere lipsa de dovezi de Ungaria că aplicarea condițiilor de mai sus este de natură să împiedice realizarea obiectivelor măsurilor contestate, Curtea concluzionează că aceste măsuri sunt compatibile cu dispozițiile directivei referitoare la libertatea de stabilire.
În sfârșit, Curtea notează că măsurile contestate constituie o restricție disproporționată a principiului liberei prestări a serviciilor.
Bibliografie:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180167fr.pdf
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *