PED 1

Nedenunțarea

5 minute • Enache Radu • 14 martie 2018


Nedenunțarea este infracțiunea ce constă în fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile.

Obiectul juridic special:

– este format din relaţiile sociale care asigură înfăptuirea justiţiei, prin îndeplinirea de către toţi cetăţenii a obligaţiei de a anunţa de îndată organele competente, cu privire la săvârşirea anumitor infracţiuni.

Subiecții infracțiunii de nedenunțare

Subiectul activ – orice persoană care posedă capacitate penală

a)participanții la infracțiune, tăinuitorul sau favorizatorul nu au obligația de a se autodenunța, aceștia nefiind subiecți activi nemijlociți ai infracțiunii de nedenunțare;
b) participația penală nu este posibilă;
c) coautoratul nu este posibil, nedenuntarea fiind o infracțiune cu autor exclusiv.
Subiectul pasiv – statul.

Latura obiectivă

a) elementul material – omisiunea încunoștințării imediată a organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către un terț a unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții ( de exemplu, omorul, omorul calificat, uciderea la cererea victimei, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, uciderea din culpă sau ultrajul) sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nefiind semnificativă modalitatea de comitere, fapte de care făptuitorul are cunoștință.
Noul Cod Penal reglementeaza obligația de denunțare nu doar atunci când faptele menționate îmbracă forma autonomă a unor fapte prevăzute de legea penală, dar și în ipoteza în care acestea intră ca element constitutiv in conținutul unei infracțiuni complexe.
Denunțul nu trebuie sa fie numai ,,in personam“, ci se poate realiza și ,,in rem, în acest sens trebuie avute în vedere dispozițiile articolului 305 din NCPP, potrivit cărora urmărirea penală este începută numai cu privire la fapta pentru care a fost formulat denunțul.
Enumerarea faptelor prevăzute de legea penală pentru care nedenunțarea este incriminată este limitativă.
!! In situația în care făptuitorul, pe lângă nedenunțare, realizează și acte de favorizare a făptuitorului sau de tăinuire a bunurilor provenite din infracțiuni, se va reține numai favorizarea făptuitorului, respectiv tăinuire, ci nu un concurs de infracțiuni cu nedenunțarea.

În situația în care omisiunea denunțării privește mai multe fapte prevăzute de legea penală săvârșite în aceeași împrejurare, se va reține o singură infracțiune de nedenunțare. În cazul în care mai multe fapte prevăzute de legea penală au fost săvârșite succesiv, iar făptuitorul nu le-a denunțat, se va reține o pluralitate de infracțiuni de nedenunțare.

b) urmarea imediată – punerea în pericol a realizării actului de justiție;
c) legătura de cauzalitate – este în strânsă legatura cu materialitatea faptei.

Latura subiectivă

a) intenția poate fi directă sau indirectă;
b) nu interesează sub aspectul existenței infracțiunii intenționate mobilul sau scopul cu care a fost săvârșit, însă acestea pot fi invocate în ceea ce privește individualizarea pedepsei de către instanță ;

Formele infracțiunii

a) tentativa nu este posibilă;
b) infracțiunea se consumă la momentul în care făptuitorul care are în mod cert cunoștință de săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute de legea penală limitativ enumerate de lege, dar refuză să denunțe cât mai rapid fapta autorităților.

Pedeapsa

„(…) închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.”

Cauze speciale de nepedepsire:

Potrivit reglementării art. 266 alin. (2) și (3) NCP, constituie cauze speciale de nepedepsire:
(2) nedenunțarea săvârșită de către un membru al familiei;
(3) situația în care persoana care, înainte de punere în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților.

Legea penală mai favorabilă

Din observațiile realizate anterior, se poate concluziona ca există o dezincriminare a faptelor de nedenunțare din două perspective:
a) În primă fază, faptele prevăzute de legea penală cu privire la care există obligația de denunțare (spre exemplificare, nedenunțarea unei fapte de delapidare);
b) Iar în a doua fază, latura subiectivă a infracțiunii ( de exemplu, faptele de nedenunțare săvârșite din culpă).

Pentru faptele care sunt incriminate de ambele Coduri, Noul Cod Penal constituie legea mai favorabilă față de limitele de pedeapsă mai reduse.

Vă invităm să parcurgeți și articolul de mai jos cu privire la cauza de nepedepsire incidentă a infracțiunii de mărturie mincinoasă reglementată de legea penală.

Cauza de nepedepsire incidenta infractiunii de marturie mincinoasa

Bibliografie

1. Noul Cod Penal
2. Drept penal. Partea specială- Mihail Udroiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *