Enache c. Romaniei 2

Nerespectarea standardelor europene în privința încarcerării

6 minute • CristinaLD • 07 decembrie 2017


CAUZA

Alexandru Enache c. României 


CIRCUMSTANȚELE SPEȚEI

Reclamantul s-a născut în 1973 și locuiește în București, fiind de profesie avocat.
Pe 25 mai 2011 Tribunalul București a emis o hotărâre prin care reclamantul a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru delapidare și fals.
Ca urmare a hotărârii primei instanțe, la 1 decembrie 2011 acesta a fost încarcerat la Cercul de retenție și arestare preventivă nr. 2 – secția 4 Poliție.
Pe 25 mai 2012, Curtea de Apel București a constatat hotărârea primei instanțe menținând pedeapsa la care a fost condamnat reclamantul.
CERERI DE AMÂNARE A EXECUTĂRII SENTINȚEI
Reclamantul a formulat o cerere de amânare a sentinței în baza art. 453 alin. (1)  literele b) și c) din Codul de procedură penală ( CPP).
Pentru a-și motiva cererea acesta a declarat că este căsătorit și că are în grijă un copil în vârstă de doar câteva luni, născut pe 19 mai 2011, de care dorea să se ocupe. Acesta menționa că familia  era în dificultate financiară și socială din cauza detenției sale.
Pe 27 martie 2012, Tribunalul București a respins solicitarea reclamantului considerând că art. 453 alin. (1) litera b) din CPP nu se poate aplica prin analogie și că dificultățile financiare și sociale invocate nu se încadrează în limitele art. 453 alin. (1) CPP.
Pe 13 iunie 2012, tribunalul de primă instanță a respins și cea de-a doua cerere a reclamantului, cerere fondată pe art. 453 alin. (1) lit. c), motivând că  nu au fost îndeplinite condițiile legale. Instanța a considerat că executarea pedepsei nu a periclitat situația personală sau familială a persoanei în cauză.
Pe 17 iulie 2012, a fost respins apelul reclamantului.
Reclamantul susține că a fost încarcerat în condiții ce nu respectă demnitatea umană, nefiind conforme standardelor europene impuse în această materie. Astfel acesta a invocat existența suprapopulării celulelor, a lipsei luminii naturale și a apei curente, prezența gândacilor și a alor insecte.


DOCUMENTE INTERNAȚIONALE RELEVANTE

A. Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Recomandarea nr. 2 privind Regulile Europene ale Penitenciarelor

Prezentele reguli se aplică în mod imparțial, fără discriminări.
Deținuții trebuie să poată comunica cu familiile, părțile terțe și reprezentanții agențiilor externe cât mai des posibil. De asemenea, trebuie să primească vizite de la aceste persoane. Trebuie să li se permită menținerea și dezvoltarea relațiilor de familie cât mai normal posibil
B. Convenția Națiunilor Unite
Art. 4 „ Adoptarea de către statele membre a măsurilor speciale, inclusiv a măsurilor prevăzute în prezenta Convenție, care vizează protejarea maternității nu este considerată ca un act discriminatoriu.”
C.   Rezoluția nr. 65/ 229 adoptată de Adunarea Generală a ONUNormele pentru tratamentul deținuților și a măsurilor neprivative de libertate pentru infractorii femei ( Regulile Bangkok)
“Unele dintre aceste reguli abordează problemele care se pot aplica tuturor prizonierilor de sex masculin și feminin, inclusiv celor care privesc responsabilitățile părintești, anumite servicii medicale, metode de căutare și alte chestiuni conexe, dar împreună, regulile se referă în principal la nevoile femeilor și ale copiilor lor. Cu toate acestea, dat fiind faptul că accentul se pune pe copiii deținuților, este esențial să recunoaștem rolul central al ambilor părinți în viața copiilor. Ca urmare, anumite reguli se aplică și părinților aflați în custodie sau infractorilor.”


PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENȚIE

Reclamantul s-a plâns de supraaglomerarea din locurile de detenție: arestul poliției din București, respectiv închisorile din București – Rahova, Mărgineni și Giurgiu.De asemenea, referindu-se la rapoartele CPT și ale unei organizații non-guvernamentale românești, susține că în respectivele instituții a beneficiat de un spațiu de locuit mult sub standardele recomandate de CPT.

Curtea reiterează că art. 3 prevede obligativitatea autorităților de a se asigura că fiecare deținut este reținut în condiții compatibile cu respectarea demnității umane.


PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 14 COMBINAT CU ARTICOLUL 8 DIN CONVENȚIE

Reclamantul s-a plâns că a fost discriminat pe motiv de sex, deoarece i s-a refuzat posibilitatea de a amâna executarea pedepsei cu închisoarea. Art. 453 alin. (1) litera b) din CPP permite numai femeilor condamnate, mame ale unor copii cu vârstă mai mică de un an, să solicite amânarea pedepsei. Acesta se bazează pe art. 14 și 8 din Convenție, respectiv pe art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenție.
Art. 14 – Interzicerea discriminării
„Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Convenție trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.”
 Art. 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie,  domiciliului său și a corespondenței.

 1. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și libertăților altora.”

 


DECIZIA CURȚII

 1. Declară, în unanimitate, plângerea în temeiul art. 3 din Convenție admisibilă;
 2. Declară, cu șase voturi pentru unul, plângerea în temeiul art. 14 din Convenție, coroborată cu art. 8, admisibilă;
 3. Hotărăște în unanimitate că a avut loc o violare a art. 3 al Convenției;
 4. Hotărăște cu cinci voturi pentru a doua că nu a avut loc încălcarea art. 14  din Convenție combinat cu art. 8;5. Hotărăște, în unanimitate,
  (a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data la care hotărârea devine definitivă în conformitate cu articolul 44 § 2 al Convenției, 4,500 euro (patru mii cinci sute de euro); să fie convertit în moneda statului pârât la rata aplicabilă la data decontării, plus orice taxă care poate fi imputată, cu titlu de prejudiciu moral;
  (b) de la expirarea acestui termen până la plată, această sumă se majorează cu dobândă simplă, la o rată egală cu cea a facilității de creditare marginală a Băncii Centrale Europene aplicabilă în această perioadă, majorat cu trei puncte procentuale;
  6. respinge, în unanimitate, restul cererii de satisfacție echitabilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *