01 angry judge 696x493 1

Noțiunea de instanță la care își desfășoară activitatea un judecător

2 minute • Ana-Maria Udriste • 12 iulie 2016


[vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]

Potrivit art. 127 alin. (1) C. proc. civ., „Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea, va sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea.”

Alin. (2) al art. 127 C. proc. civ. prevede că „În cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care îşi desfăşoară activitatea la instanţa competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii” iar alin. (3) că „Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul procurorilor, asistenţilor judiciari şi grefierilor.”

Noţiunea de “instanţa la care îşi desfăşoară activitatea” prevăzută de textul legal enunţat trebuie interpretată în sens larg, cu privire la toate instanţele din raza unei curţi de apel şi ciclurile procesuale ale judecăţii, întrucât finalitatea acestei dispoziţii este aceea de a evita suspiciunile de lipsă de imparţialitate ale judecătorilor, procurorilor, asistenţilor judiciari sau grefierilor, care duceau la formularea de cereri de strămutare sub vechea reglementare (şi la care fac referire şi dispoziţiile art. 140 din N.C.P.C.), concluzie care rezidă din interpretarea teleologică a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) C. proc. civ.

Pentru a putea invoca aceste dispoziţii legale şi pentru a sesiza o altă instanţă este suficient ca, la data promovării cererii, reclamantuL să fie judecător, procuror, asistent judiciar sau grefier care îşi desfăşoară activitatea în raza teritoriala a instanţei competente să soluţioneze cauza.

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă, Decizia nr. 2 din 12 ianuarie 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *