pexels photo 327533

Noţiunea de profesionist în Noul Cod Civil. Scurte consideraţii.

6 minute • AndreiC • 30 noiembrie 2017


Cine este profesionistul?      

Pentru explicarea noțiunii de profesionist trebuie să pornim de la art. 3 alin. (2) din Noul Cod civil conform căruia, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere şi conform art. 3 alin. (3), constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Profesionistul nu este o persoană care exercită o profesie sau o meserie, este cel care exploatează o întreprindere, prin urmare, termenul de profesionist capătă o conotaţie juridică specială, diferita de cea uzuală.
Termenul de profesionist are ca scop înglobarea categoriilor diferite de persoane care exercită în mod sistematic activităţi economice sau profesionale. Conform LPA pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil termenul de profesionist include categoriile de comerciant, întreprinzător sau operator economic precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. Textul menţionat înainte împreuna cu prevederile NCC, art. 3, alin (2) și alin. (3), sunt cele două texte care explica în mod explicit noţiunea de profesionist.
Aşadar, legiuitorul consideră că exploatarea unei întreprinderi  constituie esenţa noţiunii de profesionist, relevă natura economică sau profesională a activităţii profesionistului, enumeră aceste activităţi care se desfăşoară în mod autorizat, distinge între diferitele categorii de profesionişti, cei care au o activitate cu scop lucrativ şi cei care nu au o activitate cu scop lucrativ.

Ce înţelegem prin sintagma sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere? Ce face un profesionist?

Articolul 3 alin. (2), subliniază caracterul independent al activităţii profesionistului, arată ca o persoană este profesionist doar atunci când exploatează o întreprindere şi faptul că aceasta lucrează în nume propriu şi pe propriul risc.
De remarcat că, în concepţia fostului Cod comercial, întreprinderea reprezintă o categorie de fapte de comerţ obiective. În absenţa unei definiţii legale a întreprinderii, în doctrină s-a considerat că noţiunea de întreprindere desemneaza o  activitate organizată al cărui scop este producerea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

  • Termenul de „exploatează” o întreprindere trimite spre poziţia profesionistului în cadrul întreprinderii care este una dominantă, profesionistul este factorul decident, cel care determină cursul acţiunii şi îşi asumă rezultatele felului în care „exploatează”. Prin noţiunea de exploatare înţelegem, pe de o parte, faptul că profesionistul intervine în mod personal şi direct, iar pe de altă parte faptul că el desfăşoară această activitate în mod independent şi pe cont propriu. Urmând această linie, profesionistul exploatează întreprinderea direct sau prin subordonaţi, dar pe cont propriu şi pe propriul său risc. Prin urmare, în sfera profesioniştilor nu intră persoanele care au raporturi de angajare cu întreprinderea, cei a căror activitate este dependentă sau sobordonată, aceştia fiind “instrumente” prin care profesionistul exploatează întreprinderea.

Explicaţii privind art. 3 alin. (3) NCC – ce este exploatarea unei întreprinderi?

Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ”.

  • Potrivit acestui alineat, exploatarea întreprinderii constă în exercitarea în mod sistematic a unei activităţi organizate constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii. Substanţa conceptului de exploatare constă în exerciţiul sistematic, caracterizat prin continuitate, constanţă şi repetitivitate. Aşadar din sfera acestui concept putem trage concluzia că sunt excluse actele şi operaţiunile accidentale, întâmplătoare.

!
O persoană este profesionist dacă îndeplineşte criteriile legale pentru a fi autorizat ca atare, însă nu toate actele şi operaţiunile realizate de o persoana autorizată ca profesionist sunt îndeplinite în exerciţiul sistematic al activităţilor organizate ce constituie o întreprindere.

În concluzie… să vedem câteva exemple! 

O societate care are ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul este un bun exemplu de profesionist. De ce? Pentru că aceasta îndeplinește condițiile analizate anterior:

  • societatea desfășoară, din punct de vedere juridic, o activitate economică;
  • activitatea se desfășoară în mod sistematic – adică implică o continuitate a desfășurării activității;
  • caracterul organizat – implică operațiuni de alocare a resurselor și de stabilire a minimului material și legal impus de exercitarea unei activități;
  • activitatea să constea în producerea, administrarea, înstrăinarea de bunuri sau prestarea de servicii – este inclusă orice activitate pe care o regăsim în Codul CAEN.

Având în vedere acestea, situația descrisă anterior se potrivește pe cerințele analizate, întrucât societatea în cauză desfășoară o activitate economică – vânzarea cu amănuntul, activitatea se desfășoară în mod sistematic, deoarece nu se realizează un singur act de vânzare, un act izolat, ci există mai multe astfel de acte. De asemenea, avem de-a face și cu un caracter organizat, în sensul că societatea își stabilește care sunt resursele alocate utilităților, personalului salarial, activității de gestiune, etc., iar, în final, activitatea desfășurată constă în înstrăinarea de bunuri, pe care o putem găsi și în Codul CAEN.
Un exemplu de situație în care nu avem de-a face cu un profesionist este acela în care o societate având același obiect de activitate, vânzarea cu amănuntul, încetează de la un anumit moment a-și mai desfășura activitatea din diverse motive. Într-o atare situație, nu mai suntem în prezența desfășurării unei activități în mod sistematic. Trebuie să avem în vedere că noțiunea de profesionist implică o situație de fapt, iar condițiile despre care am discutat mai sus trebuie îndeplinite la fiecare moment de timp la care analizăm această calitate, nefiind suficient ca  persoana juridică în cauză să fi fost profesionist doar la un anumit moment în trecut. Astfel, dacă spre exemplu, o astfel de societate ce și-a sistat temporar activitatea încheie un contract ce nu se află în legătură cu obiectul său de activitate cu o persoană fizică/ juridică, respectiva societate nu încheie contractul în cauză ca profesionist, chiar dacă, în trecut a avut această calitate.

Vezi aici și ce a spus CJUE cu privire la contractele încheiate între profesioniști și consumatori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *